Kommittér

Klubben har också ett antal kommittéer för att skapa vitalitet och sköta underhåll. Den person som står först är sammankallande. Hör gärna av dig till dem om du vill vara med i någon kommitté.

  • Bankommitté: Coco Belfrage (sammankallande), Henrik Alffram, Janne Trollsås
  • Trivselkommitté: Susanne Dahlman (sammankallande), Anders Adrém och Barbara Brune
  • Tävlingskommitté: Peter Crona (sammankallande) Erik Noltorp, Knut Brundin och Gustav Bucht
  • Pris- och sponsringskommitte: Daniel Levau (sammankallande), Eva Brundin, Janne Trollsås0457

Kommentera