Kommittér

Klubben har också ett antal kommittéer för att skapa vitalitet och sköta underhåll. Den person som står först är sammankallande. Hör gärna av dig till dem om du vill vara med i någon kommitté.

  • Bankommitté: Coco Belfrage (sammankallande), Henrik Alffram, Janne Trollsås
  • Trivselkommitté:  Barbara Brune och Anders Adrém
  • Tävlingskommitté: Erik Noltorp, Knut Brundin, Peter Crona och Gustav Bucht
  • Pris- och sponsringskommitte: Daniel Levau, Janne Trollsås0457

Kommentera