Arilds TKs historia och bakgrund

Banan vid Rusthållargården

Historien om Arilds Tennisklubb (TK) är äldre än klubbens tennisbanor och etableringen vid Ekbacken år 1988. Bakgrunden och ursprunget är aktiviteten kring Hotel Rusthållargårdens grustennisbana under senare delen av 70-talet.

Banan, som var en av de äldsta en-tout-cas-banorna i landet, anlades redan 1938. En av dem som var med vid banans iordningsställande, och som också var en tidig beskyddare av Arilds TK, var numera avlidne entreprenören Henry Svensson, en i Arild bemärkt lokal-och landstingspolitiker.

För Hotel Rusthållargården (till en början med namnet Hotel Arild) var tennisbanan inte en prioriterad verksamhet. Kostnad och besvär med banans årliga iståndsättande ledde till att banan, ibland öppnats sent, och 1978 inte kom att öppna förrän i mitten av juli, till sorg för den växande skaran entusiaster i spåren av Björn Borgs framfart världen över. Flertalet ville inte ta sig till Strandbaden eller Mölle för att spela. Diskussioner togs upp med Peter Malmgren, som administrerade hotellet. Resultatet blev att tenniskretsen åtog sig att svara för det praktiska med banans underhåll mot att Peter stod för merparten av kostnaden för material etc. Arrangemanget krävde en stramare klubbstruktur.

Föreningens bildande

Det ledde till bildandet av Arilds TK, som en sektion av Brunnby Fotbollsförening, där Bengt Liljeblad var en drivande kraft. Härigenom kunde sommarboende och åretruntare mötas till ömsesidigt gagn. Den organisatoriska nyordningen skedde den 16 augusti 1980, med Lars Noltorp, Bengt Bergqvist, Nils Hallberg, Bo Kerschner, Bengt Liljeblad, Ingvar Linderoth, Ulf Sandberg och Krister Thelin närvarande och konstituerande. Formalia var hållna till ett minimum och syftade främst till att tillgodose Brunnby FF:s kassör och den kommunala administration, som utanordnade aktivitetsbidrag för den samtidigt igångsatta tennisskoleverksamheten.

I dessa former kom aktiviteten under Lars Noltorps ordförandeskap att bedrivas fram till 1986, då Peter Malmgren plötsligt och till stor vånda för klubben lät meddela att tennisverksamheten måste upphöra, då banan behövdes som parkeringsplats. Från sensommaren 1987 riskerade klubben därmed att stå utan bana, så skedde den 17 augusti 1987. En febril aktivitet utvecklades för att undersöka möjligheterna att i Arild finna andra platser för tennisen.

Ekbackens banor

Blickarna riktades först mot Klötet, d.v.s. där midsommarstången traditionsenligt står. Kommunalrådet i Höganäs, Lars- Olof Strufve, Krister Thelin, som efterträtt Lars Noltorp som ordförande detta år, och vice ordföranden Per-Axel Svalander, besiktigade platsen på sensommaren 1987. Ryktet om denna ingripande förändring i Arilds traditionella liv fick dock mången Arildsbo att rysande skaka på huvudet. Planerna på Klötet skrinlades rätt så snabbt. Istället kom den nuvarande platsen på Stubbarp i fokus. Ett utskott med Thelin, Svalander, Noltorp och Coco Belfrage bildades för att undersöka förutsättningarna att föra projektet i hamn.

Projektet fick snabbt lyftkraft. Det var hjälpt inte endast av att kommunen visade välvilligt intresse, liksom markägaren Gyllenstiernska Krapperupsstiftelsen, och brukarna bröderna Leire, utan också att detta var i sponsringens blommande 1980-tal, när svensk tennis frodade. 22 svenskar (17 herrar och 4 damer) kvalificerade till Franska Öppna Mästerskapet på Roland Garros i maj 1987. Samtidigt höll planerna på S:t Arild Golfklubb på att förverkligas. Personbanden mellan golfklubben och tennisklubben var starka. Finansavregleringar ledde överlag till att tillgång till pengar i det svenska samhället var riklig.

Resultatet av entusiasmen blev att två banor till en kostnad av 560 000 kr var klara att officiellt invigas av kommunalrådet Lars-Olof Strufve den 3 juli 1988. Klubben hade då drygt 10 000 kr i kassan, två högklassiga banor, och betydande medlemslån. Beslutet att satsa på två banor och det dyrare men bättre gröna gruset (”Canada Tenn”) togs inte lättvindigt och har i efterhand visat sig klokt. Det gröna gruset behöver inte vältas lika ofta som rött grus och klarar regn bättre. Därtill kan skor och strumpor användas till annat än endast tennisspel.

De familjer kring den krets på drygt femton personer som särskilt skall hedras för att tennisanläggningen kom till finns angivna på en Tabula Honoris, anslagen i klubbhuset, och på klubbens hemsida. Härutöver fanns alla de medlemmar som på olika sätt stöttade verksamheten. Bland de monetära bidragsgivarna bör särskilt framhållas familjen Anna och Coco Belfrage. Kommunen förmåddes också att ur anslaget för oförutsedda utgifter utanordna 125 000 kr i tid för klubben att möta sina avtalsenliga åtaganden gentemot NCC (bildat ur JCC i juni 1988), som utförde byggnationen. Kontraktet med entreprenören hade ingåtts innan finansieringen var klar.

Anläggningens namn, Ekbacken, som inte har någon traditionell eller lokal förankring (området räknas av ortsborna till Stubbarp) tillkom i ett inspirerat ögonblick. Endast den skarpögde förmår att hitta ekarna, medan askarna är desto fler. Strandbaden hade Tallbacken, så Ekbacken verkade naturligt för Arild och den norra sidan av Kullaberg.

Tennisanläggningen, där Höganäs kommun inträtt som markägare den 16 oktober 1995, efter Gyllenstiernska Krapperupsstiftelsen, har sedermera intagits i kommunens detaljplan för området. De formella förutsättningarna för verksamheten är därigenom säkrade för överskådlig framtid. Det löper ett arrendeavtal mellan kommunen och Arilds TK.

Åren efter 1988 har sett flera förbättringar, med bollplank, minitennisplan, fler läktare och år 1996 tillbyggt klubbhus (ursprungligen en arbetsbod på hjul inköpt 1988, även genomgående renoverad 2008 och 2023). Varje investering har förutsatt insatser från medlemmarna, antingen i form av bidrag eller arbete; Arilds TK:s kultur har varit att lita mer till enskilda insatser än allmänna bidrag.

Styrelse och organisation

Den drivande kretsen från 1980 har svarat för kontinuitet i styrelsearbetet. Per-Axel Svalander efterträdde 1994 Krister Thelin som ordförande, och följdes i sin tur efter sex år av Henrik Wachtmeister, som var klubbens ordförande i tio år till 2010, då Jörgen Haglind fick den ansvarsfulla rollen, vilket följdes av sex år för Erik Noltorp som ordförande, när han 2022 summerade sina 30 år i styrelsen, i klubbens kommittéer och som god spelare. Coco Belfrage, som inte bara är en av klubbens få riktiga tennisspelare på veterantouren, utan också den mest ansvarstagande banchefen över åren, var i drygt 27 år sedan 1994 vice ordförande. Bengt Lövgren axlade kassörsansvaret från 1988, tills han avlöstes av trotjänaren Jan Olof ”Janne” Trollsås 2001, för att efterträdas av Helena Frankel 2021.

I dagens styrelse ingår tre kvinnor: Barbara Brune, Mathilda Börjesson och Helena Frankel. Medan männen tvivelsutan stod för den grundläggande fasen av föreningen under 1980-talet, så har flertalet damer därutöver varit aktiva i skötseln av klubben från 1990-talet och framåt, både i styrelsen, och i kommittéer, däribland speciellt: Anna Crona, Agneta Rosengren, Annika Lindfeldt, Catherine Brodén (1971-2023), Cecilia Hall, Disa Holme, Ebba Wachtmeister, Eva Brundin, Eva Esbo, Helena Boman, Ida Leveau, Karin Svalander, Lotta Brandt, Lotta Börjesson, Mimmi Mohlin, Monica Oldsberg, Sissi Boris-Möller, Susanne Dahlman, Ulrika Brodd och Winni Fejne.

Tennisskolan

Den populära tennisskolan är central för föreningen sedan början av 1980-talet, och drivs under senare år i fyra veckor efter midsommar, två för juniorer, en för seniorer och en med alla åldrar. Under 2023 deltog 213 olika personer i tennisskolan, varav 82 vuxna och 131 barn, med 295 anmälningar. Våra tennistränare är oftast talangfulla och välskolade yngre spelare i föreningen.

Tennisutbyte

I perioder har socialt tennisutbyte skett med Helsingör TK, Mölle TK och Pinneberger Tennisclub, från utanför Hamburg.

Arild Open 

Till de tidiga stående inslagen vid Hotel Rusthållargården fanns den årligen av Klaus Bruck anordnade ”Rosett-tävlingen”, där rosetter utdelades till vinnarna i olika klasser.

Med en blygsam inledning vid Hotel Rusthållargården i slutet av 1970-talet, då som Arildspelen, utöver en ”stege”, har Arild Open funnit en uppskattad plats i bygdens kalender.  Den årliga tävlingen Arild Open i slutet av juli, sammanfaller ofta med sommar-Arilds zenit. Leif Larssons, Bo Månssons, Peter Cronas, Eva Brundins, Erik Noltorps och Gustav Buchts administrativa insatser förtjänar särskilt att framhållas, både i planering och för den intensiva veckan som spelet pågår.  

I kretsen av de tidigt aktiva och tävlingsinriktade spelarna var Lars Noltorp en centralgestalt. Hans bordtennisslice – Lars var mångårig mästare i bordtennis i Jönköping – innebar god skörd på tennisbanan. Bland de riktiga tennisspelarna märktes, förutom Bo Månsson och Karin Svalander, Bo Kerschner, Christian Skoog, tyskorna Annette och Renate Uhlén från Wiesbaden, och de alltför tidigt och tragiskt bortgångna unga bröderna Erik och Göran Ennerfelt. Även om huvuddelen av de spelande var sommargäster fanns två framträdande åretruntboende, Bengt Liljeblad och Ulf Sandberg.

Senare glänste bl.a. Christoffer Boman, trillingarna Jansson, Per Nordström, de tre generationerna runt syskonen Ebba och Gustav Bucht, för att ha följeslag av familjerna Belfrage, Börjesson och Milton, bröderna Henrik och Wolmar Boris-Möller, bröderna Axel, Holger och Knut Brundin,  syskonen Olle, Tom och Lisa Noltorp, bröderna Nils och Axel Leveau, syskonen Emma och Viktor Östlund, Mölles Olivia och Per-Olof Boija, och dess riksmästare Edit Cosmo och Pernilla Putnik, och från Bromma vänkretsen kring familjen Blomquist. Tre hem Wachtmeister har förtjänstfullt varit instrumentala i klubbens puls, med familjerna runt Ebba & Hans, Helene & Henrik, och Baltzar & Kristina. Vissa framstående racketsvingare är endast dagsländor, medan andra återvänder år efter år. De flesta goda spelare har en året-runt-klubb, och några är i absoluta Sverige-eliten, och har spelat för ”Blågult”. Mest vinster de senaste femton åren har nog den svensktyske kardiologen Stefan Brunes familj med Barbara, David och Sarah, som vallfärdat från Stade, vid floden Elbes utlopp.

Idag spelas Arild Open i upp till 25 klasser, fördelat på knattar, juniorer, seniorer, veteraner och superveteraner, pojkar och flickor, herrar och damer, med visionen att det finns plats för alla, oberoende av ålder och kön, från nybörjare och motion, till elit, i lättsamma former. Devisen är ”Arild Open, mer än tennis”. Under 2023 deltog 172 spelare.

Text: Krister Thelin, Tomas Östlund

Bilder (digitala, fotopapper eller negativ) och historier från Arilds TK:s bakgrund mottages tacksamt, så att tidslinjen kan löpande uppdateras.  Vänligen sänd e-post till arildstk@gmail.com.

 

För fler Arilds TK i bilder se här.