Pris & sponsring

Det finns olika möjligheter att sponsra Arilds TK, som är en ideell förening beroende av sponsorpengar för att kunna hålla anläggningen i gott skick och erbjuda bra tennis – såväl tennisskola som spel och tävling – under sommarmånaderna. Vi tar därför tacksamt emot alla bidrag – stora som små. Du kan betala in på plusgiro 48 15 79-1 eller bankgiro 55 00-08 48. Kom ihåg att skriva ditt namn, adress, telefon nummer och e-post adress. Om du vill diskutera individuella bidrag kontakta gärna Janne Trollsås alt. Ordföranden. Tack för att du är med och gör de varmare månaderna till en härlig tennistid!

Vi har etablerat 4 olika nivåer, så det ska finnas möjlighet för alla att välja den nivån man tycker är lämplig och har möjlighet till. De 4 olika kategorierna för sponsring är:

  1. Prissponsor
  2. Hjärtesponsor
  3. Silversponsor
  4. Guldsponsor

Prissponsor

Klubben behöver priser till alla pristagare i Arild TKs årliga tävling Arild Open. När du skänker priser blir du som sponsor omnämnd vid prisutdelningen och kan få din logotype på Arild TKs hemsida www.arildstk.se.

För hämtning/leverans av priser, och för logotype på Arild TKs hemsida, kontakta Janne Trollsås alt. Ordföranden.

Hjärtesponsor

Som enskild entusiast, familj eller mindre företag kan man stötta klubben och som tack får du ditt namn på skylt vid klubbhuset och ditt namn på Arild TKs hemsida.

Du kan sätta in pengar direkt på plusgiro eller bankgiro (se ovan) eller kontakta Janne Trollsås alt. Ordföranden. Det gäller även för logotype på Arild TKs hemsida.

Silversponsor

När du skänker klubben 3500 SEK får du som sponsor ett års medlemskap i Arilds TK för en person, skylt vid klubbhuset med namn på sponsor , logotype på Arild TKs hemsida www.arildstk.se.

För skylt och logotype på Arild TKs hemsida, kontakta Janne Trollsås alt. Ordföranden. Kostnad för skylttillverkning tillkommer.

Guldsponsor

När du skänker klubben 5000 SEK får du som sponsor ett års medlemskap i Arilds TK för en person, 20 speltimmar, skylt med logotype inne på banan, logotype på Arild TKs hemsida www.arildstk.se.

För skylt och logotype på Arild TKs hemsida, kontakta Janne Trollsås alt. Ordföranden. Kostnad för skylttillverkning tillkommer.