Städdag

Navet i klubben är gemensamma ideella insatser från medlemmarna, i trivsamma former. Varje säsong anordnas städdagar för att klubben och banorna ska fungera, och för att upplevelsen skall kännas angenäm.

Alla är välkomna att bidraga. Det behövs hjälp med diverse, från att plocka skräp, till att måla, dammsuga, skrubba och klippa gräs.

Förutom städdagarna, uppmuntras alla medlemmar, spelare och andra som besöker anläggningen, att hålla det välskött och snyggt kring banorna, genom att lämna Ekbacken i gott trim löpande; ”Håll Arild Rent”. I en ideell förening tömmer papperskorgarna sig inte själv genom magi.

Vårstäddagen 2023 är planerad lördagen den 29 april 2023 kl. 10-14.

Kontakta Ordföranden om du vill veta mer, eller så dyker du helt enkelt upp vid angiven tid och datum.