Pris & sponsring

Det finns olika möjligheter att sponsra Arilds TK, som är en ideell förening beroende av sponsorpengar för att kunna hålla anläggningen i gott skick och erbjuda förstklassig tennis – såväl tennisskola, som spel och tävling – under det ljusare halvåret. Vi tar tacksamt emot alla bidrag – stora som små. Du kan betala in via SWISH 1230634741 eller bankgiro 55 00-08 48. Skriv gärna så detaljerat som möjligt  namn, adress, telefonnummer i e-post till arildstk@gmail.com. Om du vill diskutera individuella bidrag kontakta gärna Janne Trollsås alt. Ordföranden. 

Vi har etablerat 4 olika nivåer, så det ska finnas möjlighet för alla att välja den nivån man tycker är lämplig och har möjlighet till. De 4 olika kategorierna för sponsring är:

  1. Prissponsor
  2. Hjärtesponsor
  3. Silversponsor
  4. Guldsponsor

Prissponsor

Klubben behöver priser till alla pristagare i Arild TKs årliga tävling Arild Open. När du skänker priser blir du som sponsor omnämnd vid prisutdelningen och kan få din logotype på Arild TKs hemsida www.arildstk.se. För hämtning/leverans av priser, och för logotype på Arild TKs hemsida, kontakta Janne Trollsås alt. Ordföranden.

Hjärtesponsor

Som enskild understödjare, familj eller mindre företag kan man stötta klubben och som tack får du ditt namn på skylt vid klubbhuset och ditt namn på Arild TKs hemsida, eller kan förbli anonym. Du kan sätta in pengar direkt via SWISH 1230634741 eller bankgiro 55 00-08 48 och kontakta Janne Trollsås alt. Ordföranden. Det gäller även för logotype på Arild TKs hemsida.

Silversponsor

När du skänker klubben 3500 SEK får du som sponsor ett års medlemskap i Arilds TK för din familj, skylt vid klubbhuset med namn på sponsor , logotype på Arild TKs hemsida www.arildstk.se. För skylt och logotype på Arild TKs hemsida, kontakta Janne Trollsås alt. Ordföranden. Klubben står för tillverkning och kostnad av ”meshbanner” och övriga exponering enligt överenskommelse.

Guldsponsor

När du skänker klubben 5000 SEK får du som sponsor ett års medlemskap i Arilds TK för din familj, 20 speltimmar att utnyttja under kalenderåret, skylt med logotype inne på banan, logotype på Arild TKs hemsida www.arildstk.se. För skylt och logotype på Arild TKs hemsida, kontakta Janne Trollsås alt. Ordföranden. Klubben står för tillverkning och kostnad av ”Meshbanner” och övriga skyltar efter överenskommelse.