Städdag

Klubben drivs helt av gemensamma insatser från medlemmarna. Varje säsong anordnas ett antal städdagar för att klubben och banorna ska fungera och för att det ska vara trivsamt.

Alla är välkomna att hjälpa till, det behövs hjälp med allt från att plocka skräp till att måla och klippa gräs.

Söndagen den 1 maj kl. 10.00

0230

Kontakta ordföranden om du vill veta mer eller så dyker du helt enkelt upp vid de datum och tider angivna ovan.

Kommentera