Medlemskap och Banbokning

Medlemskap

Medlemskap för 2024, med oförändrade priser, kostar 400 kr för familj, 150 kr för senior och 80 kr för junior (upp till 18 år). Samtliga priser gäller per kalenderår. Övriga bidrag till klubben mottages tacksamt. Medlemskap tecknas via

  1. MATCHi. När familjemedlemskap löses, meddela antingen via MATCHi eller i e-post till arildstk@gmail.com om vem det avser, inklusive födelsedatum, vilket vi behöver för Svenska Tennisförbundet och för admin i MATCHi. Se här

         … eller …

  1. Som via SWISH 1230634741 alt. Bankgiro 5500-0848 och e-post till arildstk@gmail.com om vem det avser, inklusive födelsedatum, vilket vi behöver för Svenska Tennisförbundet. Om du ansöker om medlemskap för familj ange varje namn och födelsedatum.

Banbokning

Vi har 2024 bytt till MATCHi bokningssystem (från Playtomic).

Spel är tillgängligt alla dagar under säsongen kl. 7-22, normalt från början av maj till och med höstlovet i början av november. En timme kostar 175 kr ickemedlem, 100 kr  senior medlem, 50 kr junior medlem (upp till 18 år). När en senior deltar i spelet gäller seniortaxan.

För dem som löst medlemskap för 2024 spelar man fritt och gratis om banorna är obokade och lediga fram till skolavslutningen den 12 juni. För att vara säker på speltid bokar man bana med årets tariff i MATCHi.

Är något oklart så kontakta oss på (arildstk@gmail.com)