Om att fostra unga ledare

Nu hyllas vår idrottsledare Liam Cohen genom Skånes idrottsledarstipendier! Bakom stipendierna står Sparbanksstiftelserna i Skåne och RF-SISU Skåne som vill uppmärksamma ideellt arbetande idrottsledare inom barn- och ungdomsidrotten i Skåne. #skånesidrottsledare

Liam Cohen har tilldelats Stiftelsen Gripens Skånes Idrottsledarstipendium 2024.

Så här skriver Stiftelsen Gripen:

”Att vara idrottsledare handlar om mer än bara själva idrotten. Man är en viktig förebild och kan inspirera ungdomarna till att göra positiva vägval. Totalt delar Stiftelsen Gripen ut 30 stipendium i vårt område (Båstad, Höganäs, Åstorp, Ängelholm och Örkelljunga). Stipendiet är på 10 000 kronor. Samtliga 30 stipendiater bjuds in till ett evenemang på Hus 57, där vi bjuder på mat, intressanta föredrag och där du också kommer få ta emot ditt diplom.”

Föreningens fina nomineringstext om dig:

”Liam Cohen har på ett förträffligt sätt lett tennisskolan under föregående tre år. Tennisskolan är den största organiserade verksamheten i Arild under sommaren. För detta koordinerade Liam en grupp på totalt sju tränare, alla under 20 år, från 8 am – 5 pm måndag till fredag. Arbetet inkluderade förutom åldersanpassade övningar i grupper upp till sex spelare per bana åt gången, att navigera det nyckfulla skånska sommarvädret, schemaläggning, ombokningar, inställda timmar, iordningsställande av anläggningens (ibland vattendränkta) två grusbanor inför varje pass och försäljning/lagerhantering i klubbens shop. De senaste åren har Liam pendlat med buss från sin mormor och morfars hem i Höganäs till Arilds TK. Trots att turtätheten med buss mellan Arild och Höganäs dragits ned under senare år har Liams dedikation som ansvarig för tennisskolan inte minskat. Snarare tvärtom, entusiasmen har vuxit med ålderns mognad.  I den svenska idrottsrörelsen, som bygger både på ideell eldsjälsinsats och affärsverksamhet, har Liam Cohen, med en sällsynt fin läggning och naturlig karisma, axlat ansvaret med bravur och bör uppmuntras till ytterligare förtroenderoller.” ”

Medan kärnan runt Arilds tennisbanor är den allsidiga aktiviteten för livets olika åldrar, från maj till november, är det även av vikt att fostra ledarskapstalang i en trygg miljö. Att bli elitspelare är få förunnat. Att hålla igång, bli en god samhällsmedborgare och ledare, kan vi däremot alla sträva efter.

Till vardags läser Liam Cohen på ekonomie kandidatprogrammet vid Lunds Universitet, i samma årskull som vår instruktör Victor Leone Nordström. Jämnårige tränaren Olle Noltorp, ungdomsolympier och svensk mästare med Fair Play TK, studerar (och spelar tennis) vid University of Southern Mississippi.

Inför årets tennisskola har vi 232 deltagare anmälda, från 4 år till 73 år. För anmälan, se här

Stort Grattis Liam, och till alla er andra, som ger vår gemenskap glädje, från sådd till skörd.

Å styrelsens vägnar, Tomas Östlund