Renovering och Vårstädningen avklarad

Hej, alla Arilds Tennisvänner.

Stort Tack till det glada uppbåd som deltog i årets vårstädning av Arilds TK:s anläggning, som fortlöpte i strålande väder, inklusive två fikapauser. Arilds TK är en ideell förening, som endast fortlever då medlemmarna ställer upp, på och utanför banan.

Huvuduppgiften var att skrapa ihop och forsla bort allt löst grus på banorna, så att nytt kan läggas. Två omgångar bilsläp åkte till återvinningscentralen i Höganäs. Maskrosor och grässkott plockades, löv räfsades, och tre brunnar tömdes på vatten och avrinning. Ett nytt minitennisnät i vädertåligt aluminium sattes upp, vid asfaltens nymålade linjer.

Även bollplanket är nymålat, precis som klubbhuset, där murket trä bytts ut, och en mer energivänlig varmvattenberedare installerats i nytt förrådsskåp. Klubbhuset har fått svart plåttak och plåtrännor, då de tidigare keramikplattorna och trärännorna gjort sitt, efter 25 år. Vindskydden sattes upp.  De två nyrenoverade läktarna är redo för årets säsong. Den tredje läktaren, som byggdes till minne av Fredrik Boris-Möller, har tvättats, efter det mörkare halvårets framfart. Vimplarna och flaggorna vajade in våren, medan fågellivet kvittrade nyfiket.

Vinterns renovering har utförts av Venhagen Bygg och finansierats av föreningens kassa med stöd av Stiftelsen Gripen.

Under första veckan i maj kommer professionella banskötare fylla på mellan och runt linjerna med grönt grus av den hållbara Canada Tenn varianten, som är anläggningens signum.

Kommunen avser toppa några av askarna i dungen bakom klubbhuset, men de vill gärna behålla så mycket rötter och fallna träd som möjligt, för den biologiska mångfalden, så det ser fortsatt vildvuxet ut.

Vår förhoppning är att öppna banorna första helgen i maj.

Å styrelsens vägnar, Tomas Östlund, Ordförande Arilds TK