Vintern 2023 stormar fram, säsongen närmar sig

Medan vinterstormarna rullat in, går Svenska Tennisförbundets Vintertour, med 20 deltävlingar, in i sitt slutskede. I ATL Euro Finans deltävlingen i Lund möttes två Arild Open vinnare, Wolmar Boris-Möller och Olle Noltorp. Deltog gjorde även Lisa Noltorp.

Stormen Otto tog flertalet träd i bygden, tillika runt våra tennisbanor. Dock föll inga över just anläggningen, då vi gallrat rejält under hösten. Kommunen har nu rensat bort vad som föll över gångvägar och i dungen bakom klubbhuset.

Venhagen Bygg har påbörjat renoveringen av anläggningen. Sittsplatsläktaren ”Karl-Ingvar hill”, med anspelning på familjen Skoogs populära, och återkommande, hejaklack under Arild Open, har bl.a. fått nytt trä. Vår förhoppning är att allt arbete är färdigt i början av april. Vårens städdag av medlemmar är planerad för lördagen 29 april 2023 under Valborgshelgen,  10 am – 2 pm, all hjälp efterfrågad. Öppningen av banorna är tänkt för i slutet av första veckan i maj.

Anmälningarna till tennisskolan har trillat in. Vi är nu fullbokade för v.27 och v.28 (reservlistor är öppnade). För v.26 (barn/ungdom) finns det ett fåtal platser kvar. För anmälan till Tennisskolase här 

För Medlemskapse här  

För olika Pris och Sponsorstödse här

Å styrelsens vägnar, Tomas Östlund, Ordförande Arilds TK